TABELA ZDOLNOŚCI

Powrót na stronę formuła

 

ZNAJDŹ SWOJE ZDOLNOŚCI I ODPOWIEDNIO DOPASUJ DO NICH TYP ZAWODU

http://www.colourbox.com/preview/1545707-553732-technical-drawing-and-callipers-with-bearing-on-graph-paper.jpg

http://www.szkola-marzen.pl/szkola/wp-content/uploads/2012/01/komplet-przybor%C3%B3w-z-pcv-magnetyczne1.jpg

http://www.centrumkulturyglusk.pl/wp-content/uploads/2014/04/DSC00369.jpg

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2009/UMWM_100609_DSC8327_S.jpg

http://www.studiapodyplomowe.uczelnie.pl/art_files/6887/g_3194_1.jpg

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/sababa66/sababa661207/sababa66120700013/14306745-malarz-rysuje-na-tablecie-pi%C4%99kna-ilustracja-krajobraz;.jpg

TECHNICZNE
Zdolności do opanowania techniki i opanowania nauk technicznych

MATEMATYCZNE
Zdolności do opanowania metodami matematycznymi myślenia

PEDAGOGICZNE
Zdolności do oddziaływania na innego człowieka z celem nauka i wychowania

ORGANIZATORSKIE
Umiejętność organizowania jakiejkolwiek sprawy i organizowania ludzi

LITERACKO-LINGWISTYCZNE
Zdolności do literackiego działania i opanowania języków obcych

ZDOLNOŚCI DO SZTUK
Twórcza wyobraźnia, obrazowe myślenie

+ Zainteresowanie techniką
+ Techniczną twórczością
+ Dążenie do pracy z maszynami i na maszynach, z narzędziami
+ Szybkie opanowanie fizyki, chemii, matematyki, rysunku technicznego  itp.

+ Zainteresowanie matematyką
+ Umiejętności logicznego myślenia
+ Analizowanie
+ Uogólnianie
+ Szybkie opanowanie matematycznej wiedzy itp.

+ Zainteresowanie pedagogicznym działaniem
+ Miłość do dzieci
+ Umiejętność organizowania dziecięcego kolektywu
+ Jasność i siła przekonywania, umiejętności dobrej komunikacji
+ Wysokie wymagania
+ Takt
+ Sprawiedliwość
+ Życzliwość

+ Umiejętności łatwego wchodzenia w kontakt z ludźmi
+ Rozumienie psychologii człowieka
+ Umiejętność rozdzielania pracy między ludźmi
+ Sumienność
+ Pilność         

+Krytyczny stosunek do swoim działań

+ Dobrze rozwinięta mowa
+ Bogaty zasób słownictwa
+ Zainteresowanie opanowaniem języków obcych
+ Studiowanie literatury
+ Rozwinięta pamięć słuchowa
+Spostrzegawczość                 + Bogactwo asocjacyjne

( skojarzeń )

+ Jasność wzrokowego postrzegania
+ Wyczucie koloru

i formy
+ Dykcja
+ Mimika
+ Plastyczność
+ Zdolność do przeistoczenia
+ Wyrazistość mowy
+ Umiejętność widzenia piękna w przyrodzie i otaczającym życiu

Typ zawodu
"Człowiek-technika"
wykształcenie średnie i techniczne, wyższe

Typ zawodu
"Człowiek-znak "
wykształcenie zawodowe i  średnie techniczne, wyższe

Typ zawodu
"Człowiek-człowiek" wykształcenie średnie, wyższe

Typ zawodu
Człowiek-człowiek + każdy inny typ
wykształcenie zawodowe i średnie

Typ zawodu
"Człowiek- system znaków"
"Człowiek- wizerunek artystyczny obraz"

Typ zawodu
"Człowiek - wizerunek artystyczny " + każdy inny typ