ANALIZA WYNIKÓW TESTÓW STRUKTURA WASZEGO MYŚLENIA

( PRZEWAŻAJĄCY TYP MYŚLENIA ) I ODPOWIEDNI TYP ZAWODU

 

TWÓJ WYNIK PO TEŚCIE...

PRZEWAŻAJĄCY TYP WASZEGO
MYŚLENIA

 

TYPY ZAWODÓW, WYMAGAJĄCY WYSOKIEGO POZIOMU MYŚLENIA
"Analogie" (znajdowanie pojęciowego związku między słowami)

 

Słowno-logiczne (rozumienie wypowiadań i formułowanie własnych myśli)

"Człowiek - człowiek"

"Człowiek – system znaków"

"Rzędy liczbowe" (pojęciowe logiczne rozumowanie i związek)

 

"Matematyczne" (praca z ilościowymi wielkościami, liczbami, formułami, znakami)

"Człowiek – system znaków",

"Człowiek - technika"

"Desenie" (przestrzenny stosunek figur)

 

Obrazowo-przestrzenne myślenie (przestrzenne przedstawienie)

"Człowiek technika"

"Człowiek – wizerunek artystyczny "

Przykład: wynik jednakowy z przedziału

11-16 punktów ze wszystkich testów

 

Brak przewagi

Dowolny typ zawodu:

"Człowiek - człowiek",

"Człowiek - technika" ,

"Człowiek – system znaków",

"Człowiek – wizerunek artystyczny",

"Człowiek - przyroda"

Wyniki z któregokolwiek testu niższy z przedziału 11-16 punktów

 

Myślenie rozwinięte słabo (niżej średniego)

Niezbędne wykształcenie tego typu myślenia (możecie zwrócić się o pomoc do doradcy zawodowego)

 

 

Na stronę formuła