Testy


 

FORMUŁA WYBORU ZAWODU

 

Co ty

CHCESZ ?


Twoje

+marzenia
+zainteresowania
+skłonności

 

Dowiedz sie, jaki typ zawodu odpowiada twoim skłonnościom. 
 

 

Czy jest PPOTRZEBA
wyboru tego zawodu ?
Czy jest zapotrzebowanie na ten zawód na rynku pracy ?
Źródła informacji

Co ty
MOŻESZ?

Twoje

+zdolności
+typ myślenia,
+ typ osobowości +zdrowie (z uwzglednieniem medycznych przeciwskazań)

Dowiedz się jaki typ i klasa zawodu odpowiada twoim zdolnościom.
Przeważajacy typ myślenia korelujacy z zawodem

 

 

 

Góra

Przydatne linki

MEN ORE ORPEG CIE IBE CKE FRSE