Rysunek konstrukcyjny z geometrycznych figur

Celem tego testu jest ujawnienie indywidualnych typologicznych własciwości osoby badanej, ważnych przy wyborze zawodu .

Do wypełnienia testu niezbedna będzie kartka papieru i ołówek.


Instrukcja: Należy narysować rysunek człowieka skłdajacy się z 10 geometrycznych figur
Elementy rysunku mogą wyłącznie skłdają się z następujacych figur :
trójkąta, okręgu i kwadratu.
Figiry można powiększać, zmniejszać, nakładać na siebie, obracać.

Ważne:

Rysunek zawsze powinien skłdać się z 10 figur.

Po wykonaniu rysunku prosimy o wstawienie liczby elementów figur użytych w rysunku do testu obok rysunku figury