Karta zainteresowań
(badanie zainteresowań ucznia związanych z wyborem zawodu)

Czy lubicie? Czy podoba sie wam? Czy chcielibyście? bardzo podoba się podoba się nie wiem

nie podoba się

bardzo nie podoba się
1. Zapoznawać sie z życiem roślin i zwierząt. ++ + 0 - --
2. Lekcje z geografi, czytanie ksiażek z dziedziny geografii. ++ + 0 - --
3. Czytać literaturę piękną lub popularno-naukową o wyprawach geologicznych . ++ + 0 - --
4. Lekcje i podręczniki z anatomii i fizjologii człwieka. ++ + 0 - --
5. Lekcje z gospodarowania i zarzdząnia gospodarstwem domowym. ++ + 0 - --
6.Czytać literaturę popularno-naukową o odkryciach w sferze fizyki, życiu i działalnosci wielkich fizyków. ++ + 0 - --
7. Czytać literaturę popularno-naukową o odkryciach w sferze chemii, życiu i działalności wielkich chemików. ++ + 0 - --

8.Czytać gazety i prasę techniczną np.( " Młody technik ", "Mechatronik" itp.).

++ + 0 - --
9. Czytać artykuły w czasopismach popularno-naukowych o osiągnięciach  w dziedzinie elektroniki i radiotechniki. ++ + 0 - --
10. Zapoznać  się z różnymi  metalami i ich właściwościami. ++ + 0 - --
11.Zaznajamiać się z różnymi gatunkami drewna i ich praktycznym wykorzystaniem. ++ + 0 - --
12. Poznawać  osiągnięcia i nnowacje w dziedzinie budownictwa. ++ + 0 - --
13.Czytać książki, oglądać filmy o kierowcach różnych środków transportu (drogowego, kolejowego, itp.). ++ + 0 - --
14.Czytać  książki, oglądać filmy z zakresu lotów kosmicznych i pasażerskich. ++ + 0 - --
15. Zaznajamiać sie z techniką wojskową. ++ + 0 - --
16. Czytać ksiażki o historycznych wydarzeniach oraz postaciach z nimi związanymi. ++ + 0 - --
17. Czytać klasyków literatury polskiej i obcej. ++ + 0 - --
18. Czytać i wyciągać wnioski z artykułów prasowych, publicystyki eseistycznej . ++ + 0 - --
19. Umieć prowadzić dyskusję na forum klasy czy szkoły. ++ + 0 - --
20. Czytać książki z zakresu edukacji i literatury pedagogicznej . ++ + 0 - --
21. Czytać książki oraz artykuły z zakresu kryminalistyki i praworządności. ++ + 0 - --
22. Troszczyć się o ład i porządek w domu, szkole oraz estetykę pomieszczeń. ++ + 0 - --
23. Czytać książki oraz poradniki z zakresu tematyki matematycznej. ++ + 0 - --
24. Studiować geografię gospodarczą. ++ + 0 - --
25. Dokształcać się w zakresie znajomości języków obcych. ++ + 0 - --
26.Zaznajamiać się z historią sztuki oraz osiągnięciami w tej dziedzinie. ++ + 0 - --
27. Zaznajamiać się z życiem i twórczością znamienitych artystów sceny, uczestniczyć w ich wieczorkach poznawczych oraz zapraszać ich do siebie. ++ + 0 - --
28. Interesować się historią muzyki, wybitnymi artystami oraz dziełami w zakresie muzyki. ++ + 0 - --
29. Czytać artykuły prasowe z zakresu tematyki sportowej, oglądać mecze i zawody sportowe. ++ + 0 - --
           
30. Studiować biologię, botanikę, zoologię. ++ + 0 - --
31. Zaznajamiać się z historią innych narodów na podstawie literatury, sztuki, odkryć geograficznych. ++ + 0 - --
32. Czytać o życiu i osiagnięciach znanych geologów. ++ + 0 - --
33. Czytać artykuły i prasę medyczną oraz studiować encyklopedię zdrowia. ++ + 0 - --
34. Uczestniczyć w wycieczkach do zakładów przemysłu lekkiego. ++ + 0 - --
35. Czytać ksiażki z zakresu fizyki oraz śledzić literaturę fachową z zakresu badań fizycznych. ++ + 0 - --
36. Interesować się zjawiskami i odkryciami z zakresu chemii, eksperymentować w tej dziedzinie. ++ + 0 - --
37. Zaznajamiać się z osiagnięciami współczesnej techniki, czytać artykuły z zakresu tej tematyki. ++ + 0 - --
38. Uczestniczyć w kołach radio i elektrotechniki, dokonywać drobnych napraw w tej dziedzinie. ++ + 0 - --
39. Zapoznawać sie z różnymi przyborami metrycznymi oraz czytać o obróbce skrawaniem. ++ + 0 - --
40.Śledzić nowości z zakresu obróbki drewna oraz z zakresu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie meblarstwa. ++ + 0 - --
41. Podpatrywać pracę budowlańców oraz uczestniczyć w pracach pomocnika budowlanego w czasie ferii. ++ + 0 - --
42. Czytać literaturę fachową z zakresu transportu i spedycji. ++ + 0 - --
43. Czytać książki na temat żeglugi morskiej lub lądowej. ++ + 0 - --
44. Czytać ksiąki z zakresu działań batalistycznych, wydarzeń zwązanych z arsenałem wyposażenia armii. ++ + 0 - --
45. Interesować sie wydarzeniami politycznumi z kraju i ze świata, analizować akcje wyborcze. ++ + 0 - --
46. Czytać literaturę dotyczącą krytyki literackiej, filmowej, teatralnej. ++ + 0 - --
47. Słuchać audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu tematyki publicystycznej. ++ + 0 - --
48. Interesować się polityką regionalną i narodową. ++ + 0 - --
49.Dawać wskazówki kolegom w wypełnieniu niezrozumiałej dla nich tematyki zajęć szkolnych. ++ + 0 - --
50. Sprawiedliwie osądzić postępek incydentu klasowego, bohatera literackiego przy pomocy rzeczowych argumentów. ++ + 0 - --
51. Zabezpieczyć rodzinę w produkty spożywcze. ++ + 0 - --
52. Czytać literaturę fachową z zakresu nauk matematycznych oraz zaznajamiać sie z nowościa w tym zakresie. ++ + 0 - --
53. Interesować sie planami działalności samorządu terytorialnego, państwa. ++ + 0 - --
54. Czytać literaturę obcą w oryginale. ++ + 0 - --
55.Uczestniczyć w redagowaniu gazetki szkolnej lub klubowej. ++ + 0 - --
56.Uczestniczyć w spektaklach teatru dramatycznego lub młodego widza. ++ + 0 - --
57. Słuchać muzyki symfonicznej lub operowej. ++ + 0 - --
58. Uczestniczyć w zawodach sportowych, olimpiadach, spartakiadach , czytać artykuły dotyczące sportu. ++ + 0 - --
           
59.Uczestniczyć w kole biologicznym. ++ + 0 - --
60. Zajmować się pracą w kole geograficznym. ++ + 0 - --
61. Kolekcjonować minerały i skamieniałości. ++ + 0 - --
62. Studiować funkcjonowanie organizmów żywych, przyczyny występowania chorób u człowieka oraz sposobów ich leczenia. ++ + 0 - --
63. Pomagać w domu przy wykonywaniu prac kulinarnych. ++ + 0 - --
64. Przeprowadzać doświadczenia z fizyki. ++ + 0 - --
65. Przygotowywać roztwory i mieszanki chemiczne. ++ + 0 - --
66. Naprawiać sprzęt gospodarstwa domowego, orientować się w przyczynach występujacych awarii. ++ + 0 - --
67. Posługiwać się przyrzadąmi mierniczymi np. amperomierzem, woltomierzem itp. ++ + 0 - --
68. Wykonywać różnorodne elementy z metalu. ++ + 0 - --
69. Wykonywać różnorodne detale i elementy z drewna, przeprowadzać koserwację powłok drewnianych. ++ + 0 - --
70. Projektować rysunki wykonawcze oraz techniczne, w tym przy pomocy programu CAD. ++ + 0 - --
71. Uczestniczyć w kole motoklubu i wykonywać różnorodne modele. ++ + 0 - --
72. Brać czynny udział w klubie awiacyjnym lub spadochronowym. ++ + 0 - --
73. Należeć do klubu strzeleckiego. ++ + 0 - --
74. Studiować historię powstania różnych narodów i nacji. ++ + 0 - --
75. Pisać dobre wypracowania z zakresu prac literackich. ++ + 0 - --
76. Obserwować pracę innych ludzi i przyswajać dobre wzorce. ++ + 0 - --
77. Wykonywać prace społeczne, charytatywne, uczestniczyć w akcjach pomocowych w tym wolontariacie. ++ + 0 - --
78. Spędzać czas z dziećmi, organizować dla nich zabawy oraz pomagać w ich pilnowaniu. ++ + 0 - --
79. Wprowadzać ład i porzadek w gronie swoich rówieśników . ++ + 0 - --
80. Obserwować pracę ludzi handlu i obsługi ( ich nawyki, kontakty z klientem). ++ + 0 - --
81. Brać czynny udział w kole matematycznym. ++ + 0 - --
82. Studiować funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności, planowania i zarządzania. ++ + 0 - --
83. Pracować ze słownikami jezyków obcych oraz znać idiomy obcojęzyczne. ++ + 0 - --
84. Odwiedzać muzea, galerie, wystawy sztuki itp. ++ + 0 - --
85. Występować na scenie przed widzami. ++ + 0 - --
86. Grać na jednym z ulubionych instrumentów muzycznych. ++ + 0 - --
87.Należeć do klubu sportowego oraz brać czynny udział w ulubionej sekcji sportowej. ++ + 0 - --
           
88. Obserwować stan zmian organizmów żywych, prowadzić notaki i doświadczenia. ++ + 0 - --
89. Samodzielnie kreślić mapy i zbierać materiały z zakresu geografii. ++ + 0 - --
90. Zbierać minerały, prowadzić wymiany kolekcjonerskie, odwiedzać wystawy poświęcone wykopaliskom i minerałom. ++ + 0 - --
91. Zapoznawać sie z pracą lekarza, pielegniarki, ratownika medycznego. ++ + 0 - --
92. Wykonywać proste modele odzieży, samodzielnie szyć dla siebie i bliskich odzież. ++ + 0 - --
93. Uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z fizyki. ++ + 0 - --
94. Uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z chemii. ++ + 0 - --
95. Uczestniczyć w jednym z ulubionych kół technicznych. ++ + 0 - --
96. Studiować pracę aparatury elektronicznej, schematy budowy przyrzadów i połączeń elektrycznych. ++ + 0 - --
97. Wykonywać proste prace ślusarskie i naprawy urzadzeń mechanicznych. ++ + 0 - --
98. Brać udział w kole technicznym lub wynalażczosci. ++ + 0 - --
99. Uczestniczyć w prostych pracach budowlanych, zapoznawać sie z rysunkiem technicznym. ++ + 0 - --
100. Poznawać przepisy ruchu drogowego. ++ + 0 - --
101. Należeć do sekcji ratownictwa medycznego, znać zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. ++ + 0 - --
102. Uczestniczyć w obozach kondycyjnych, brać udział w obozach przetrwania. ++ + 0 - --
103. Odwiedzać muzea historyczne, dbać o pomniki historii Polski i znać ich historię. ++ + 0 - --
104. Uczestniczyć w kole polonistycznym lub zajęciach fakultatywnych z literatury. ++ + 0 - --
105. Prowadzić osobisty pamiętnik. ++ + 0 - --
106. Interesować sie wydarzeniami z kraju i zagranicy. ++ + 0 - --
107. Być przewodniczącym klasy lub organizacji młodzieżowej. ++ + 0 - --
108. Objaśniać przyczyny postępowania innych w zależnosci od wystepującej sytuacji. ++ + 0 - --
109. Pomagać osobom niezorientowanym w wyborze produktów w sklepach. ++ + 0 - --
110. Rozwiazywać zadania trudne z matematyki. ++ + 0 - --
111. Dokładnie znać swój budżet dochodów i wydatków pieniężnych. ++ + 0 - --
112. Brać czynny udział w kole jezyka obcego, uczestniczyć w obozach jezykowych. ++ + 0 - --
113. Uczestniczyć czynnie w kole plastycznym lub w wybranej sekcji kultury lub sztuki w domu kultury. ++ + 0 - --
114. Uczestniczyć w przeglądzie kulturalnym w swojej okolicy. ++ + 0 - --
115.Należeć do chóru lub sekcji wokalnej. ++ + 0 - --
116. Zajmować sie sportem w wybranej sekcji sportowej szkoły lub środowiaska ( klub sportowy). ++ + 0 - --
           
117. Uczestniczyć w olimpiadach z biologii , organizować wystawy biologiczne. ++ + 0 - --
118. Uczestniczyć w wyprawach geograficznych, zawodach marszu na azymut. ++ + 0 - --
119. Uczestniczyć w wyprawach geologicznych. ++ + 0 - --
120. Troszczyć się o ludzi chorych, pomagać im charytatywnie. ++ + 0 - --
121. Uczestniczyć w zawodach kulinarnych. ++ + 0 - --
122. Uczestniczyć w olimpiadach fizycznych. ++ + 0 - --
123. Rozwiązywać zadania z chemii oraz brać udział w olimpiadach chamicznych. ++ + 0 - --
124. Orientować sie w czytaniu rysunku technicznego i samodzielnie je wykonywać. ++ + 0 - --
125. Orientować sie w schematach budowy urzadzeń radiotechnicznych. ++ + 0 - --
126. Uczestniczyć w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy, obserwować park maszynowy i znać zasady działania maszyn. ++ + 0 - --
127. Wykonywać proste wyroby z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. ++ + 0 - --
128. Pomagać w ramach możliwosci przy pracach budowlanych. ++ + 0 - --
129. Brać udział w montażu czy demontażu urządzeń samochodowych lub naprawie. ++ + 0 - --
130. Latać samolotami jako pasażer podczas niesprzyjającej pogody. ++ + 0 - --
131. Umieć przestrzegać reżim dnia i rozporządzać swoim czasem. ++ + 0 - --
132. Organizować odczyty historyczne, zbierać pamiątki historyczne. ++ + 0 - --
133. Pracować ze źródłami literackimi, kolekcjonować książki literackie. ++ + 0 - --
134. Uczestniczyć w klubach czytelniczych i prowadzić dyskusje na tematy literackie. ++ + 0 - --
135. Organizować zebrania, spotkania oraz przewodniczyć im. ++ + 0 - --
136. Zajmować sie literaturą pedagogiczną z zakresu wychowania dzieci i młodzieży. ++ + 0 - --
137. Pomagać służbą porządkowym przy organizacj imprez. ++ + 0 - --
138. Posiadać umiejętności dobrej komunikacji z ludźmi w różnym wieku. ++ + 0 - --
139. Uczestniczyć w olimpiadach matematycznych. ++ + 0 - --
140. Interesować się cenami towarów, reklamą i marketingiem sprzedażowym. ++ + 0 - --
141. Konwersować z kolegami podczas wymiany zagranicznej w ich jezyku ojczystym. ++ + 0 - --
142. Uczestniczyć w wystawch sztuki, odwiedzać galerie i wernisaże. ++ + 0 - --
143. Brać udział w kółku teatralnym w szkole, domu kultury. ++ + 0 - --
144. Uczestniczyć w przegądach teatralnych. ++ + 0 - --
145. Brać czynny udział w zawodach lub olimpadach sportowych . ++ + 0 - --
           
146. Hodować rośliny, troszcyć sie o nie, pielegnować. ++ + 0 - --
147. Określać topograficzne punkty swojej miejscowosci lub trasy turystycznej. ++ + 0 - --
148. Uczestniczyć w obozach kondycyjnych, wyprawach górskich wymagających dobrego zdrowia i kondycji fizycznej. ++ + 0 - --
149. Pomagać wolontariacko w szpitalach, domach społecznych chorym i potrzebującym. ++ + 0 - --
150. Pracować dorywczo w czasie wakacji przy produkcji dowolnych wyrobów . ++ + 0 - --
151. Rozwiązywać trudne zadania z chemii . ++ + 0 - --
152. Pracować w przedsiębiorstwie zwiazanym z chemią spożywczą. ++ + 0 - --
153. Uczestniczyć w targach technicznych. ++ + 0 - --
154. Pomagać przy pracach instalacji elektrycznej budynku. ++ + 0 - --
155. Obserwować pracę obróbki skrawaniem ( toczenie, frezowanie itp.). ++ + 0 - --
156. Tworzyć rysunki techniczne oraz zgodnie z nimi wykonywać wyroby z drewna lub płyt. ++ + 0 - --
157. Pracować dorywczo w brygadzie remontowo - budowlanej. ++ + 0 - --
158. Obserwować ruch drogowy, odczytywać znaki, znać zasady ruchu drogowego pojazdów mechanicznych. ++ + 0 - --
159. Lubić przygody morskie, znać prace i obowiązki marynarzy. ++ + 0 - --
160. Być dowódcą wojskowym lub inżynierem sprzętu wojskowego. ++ + 0 - --
161.Odwiedzać miejsca związane z historią naszego narodu. ++ + 0 - --
162. Pisać książki, opowiadania, wiersze. ++ + 0 - --
163. Pisać atykuły do gazet, felietony do periodyków. ++ + 0 - --
164. Dowodzić brygadą ludzi w czasi wykonywania trudnych i niebezpiecznych prac. ++ + 0 - --
165. Organizować zabawy dla dzieci, kiermasze, zawody sportowe. ++ + 0 - --
166. Prowadzić rozszczyganie spraw spornych, doradzać, przekonywać, negocjować, wydawać osądy. ++ + 0 - --
167. Pomagać ludziom w małych i wielkich sprawach. ++ + 0 - --
168. Wypełniać pracę wymagającą obliczeń matematycznych. ++ + 0 - --
169. Pracować w dziedzinie planowania, analizy ekonomicznej, tworzenia budżetu, zarządzania finansami. ++ + 0 - --
170. Uczestniczyć w sympozjach międzynarodowych, brać udział w wymianie międzynarodowej. ++ + 0 - --
171. Uczestniczyć w wystawach sztuki i kultury w kraju i za granicą. ++ + 0 - --
172. Grać na scenie lub w sztuce filmowej. ++ + 0 - --
173. Zostać sławnym muzykiem, kompozytorem, wykładowcą muzyki. ++ + 0 - --
174. Zostać trenerem lub wykładowcą w zakresie sportu. ++ + 0 - --
           

Ocena punktowa wyrażajaca zaintewresowania ma pięć stopni:


Zupełny brak wyrażenia zainteresowania — od —12 do —6,
Zainteresowanie niewyrażone — od —5 do -1,
Zainteresowania wyrażone słabo — od +1 do +4,
Zainteresowanie wyrażone dobrze — od +5 do + 7,
Zainteresowanie wyrażone wyraźnie — od +8 do +12.

 

Jeśli masz problem z analizą wyników, zwróć sie o pomoc do szkolnego doradcy zawodowego.

POWRÓT DO STRONY TESTY