Metodyka "Kwestionariusz ankietowy zawodowych predyspozycji" (modyfikacja testu J. Hollanda)

Każdy człowiek pod względem osobowych cech należy do określonego typu zawodowego. Dana modyfikacja testu J. Hollanda, zbudowana została w odniesieniu do odpowiednich typów zawodów pod względem indywidualnych  cech człowieka, jako pomocne narzędzie przy wyborze zawodu z uwzględnieniem w pierwszej kolejności osobowych cech osoby badanej

Instrukcja I: 

Dobierz do Siebie  jedno z  sześciu przytoczonych utwierdzeń, dotyczących wykonywania różnych  działań, znajdujących się  w poniższych tablicach, które najbardziej do Ciebie pasuje.

Jesteś praktyczny – skłonnym do  zajęcia  się konkretną praca. Preferujesz pracę, przynosząca konkretne, odczuwalne rezultaty dla siebie i innych. Nie przeszkadza ci praca fizyczna. Interesuje ciebie praca z techniką, wymagająca praktycznego wysiłku umysłowego, dobrze rozwiniętych ruchowych zdolności.

Ty jesteś bardziej teoretykiem niż praktykiem. Podoba ci się nauka i studiowanie, badanie jakiejś dziedziny, dostarczenie nowej wiedzy. Preferujesz prace, przynosząca radość z poznania, a czasami radość odkrycia, pracę wymagająca bezwzględnie wysiłku umysłowego, zdolności do i usystematyzowanej informacji, szerokiego horyzontu.

Jesteś komunikatywny, lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi, dlatego naprawdę interesuje cię nauka, wychowanie, obsługa klienta, okazywanie pomocy potrzebującym itp. masz zainteresowania do spraw wypełnionych emocjami, praca żywą, wymagająca kontaktu z ludźmi oraz pełnej komunikacji.


Lubisz pracować z dokumentami, tekstami, cyframi, jak również wykorzystywać narzędzia i przyrządy komputerowe. Praca spokojna, bez ryzyka, z wąskim kręgiem obowiązków. Może być związana z obróbka informacji, z obliczeniami, wyliczeniami, wymagająca dokładności, staranności, wytrwałości. Chciałbyś uciec od kontaktów i rozmów, odpowiedzialności zarządzania innymi oraz odpowiedzialności za ich rezultaty pracy.

Jesteś ,organizatorem, zorientowanym na pracy nie wymagającej wiedzy twórczej. Preferujesz pracę dającą pełną swobodę, samodzielność, bezpieczną w uwarunkowaniach społecznych, wyżej stojącą w hierarchii od innych, materialne zabezpieczenie; pracę pełną pomysłów z ryzykiem, wymagającej inicjatywy, przedsiębiorczości, woli, brania odpowiedzialności na siebie.

Ty naprawdę jesteś, "wolnym artystą". Lubisz rodzaje działań, dające  możliwość swobodnego wyrażania własnego wnętrza, gdzie brak przymusu i ram czasowych , formalności; pracę, dającą upływ fantazji, wyobrażenie, wymagającej estetycznego smaku, specjalnych zdolności (artystycznych, literackich, muzycznych )

 

 

Instrukcja II:

 Przypuszczamy, że po odpowiedniej  nauce już możesz wypełnić dowolną  pracę. Z przedstawionych niżej  zawodów należy wybrać jeden, który bardzie tobie odpowiada (jest bardziej zbieżny z twoimi zainteresowaniami i możliwościami).

 

INŻYNIER
SOCJOLOG
CUKIERNIK
DUCHOWNY
KUCHARZ
STATYSTYK
FOTOGRAF
LOGISTA
MECHANIK
PROJEKTANT
FILOZOF
LEKARZ
EKOLOG
KSIĘGOWY
PROGRAMISTA
ADWOKAT
KYNOLOG
TŁUMACZ LITERATURY
AGENT UBEZPIECZENIOWY
ARCHIWISTA
TRENER
REPORTER TELEWIZYJNY
BADACZ
ZNAWCA SZTUKI
NOTARIUSZ
BROKER
DYSPOZYTOR SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH
MODELKA
FOTO-KORESPONDENT
RESTAURATOR
ZIELENIARZ
BIOLOG-BADACZ
KIEROWCA
STERNIK
METEOROLOG
KARTOGRAF
RADIOOPERATOR
RZEŹBIARZ
GEOLOG
PRZEWODNIK-TŁUMACZ
DZIENNIKARZ
REŻYSER
BIBLIOGRAF
AUDYTOR
FARMACEUTA
DORADCA PRAWNY
GENETYK
ARCHITEKT
SPRZEDAWCA
OPERATOR ŁĄCZNOŚCI
PRACOWNIK SOCJALNY
PRZEDSIĘBIORCA
WYKŁADOWCA
WYKONAWCA MUZYCZNY
EKONOMISTA
MENEDŻER
KOREKTOR
DYRYGENT
CELNIK
ARTYSTA-MODELARZ
TELEFONISTA
ORNITOLOG
AGRONOM
TOPOGRAF
LEŚNIK
DYREKTOR
MISTRZ KRAWIECKI
CHOREOGRAF
HISTORYK
INSPEKTOR POLICJI
ANTROPOLOG
PRZEWODNIK
WIRUSOLOG
AKTOR
KELNER
DORADCA HANDLOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
INSPEKTOR GRUPY DOCHODZENIOWEJ
STYLISTA
PSYCHOLOG
PSZCZELARZ
KIEROWNIK
SĘDZIA
SCENOGRAF

POWRÓT DO STRONY TESTY