PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU

Test Zainteresowania i skłonności

Aby pomóc Wam wybrać zawód i uwzględnić Wasze zainteresowania i skłonności, proponujemy ocenić 20 par opisanych różnych rodzajów zajęć.

Opis metody

Metoda ta przeznaczona jest do wyboru różnych typów zawodów z odpowiadającą klasyfikacją typów zawodowych zgodnie z kwestionariuszem  diagnostycznym  E. A. Klimowa. Metoda może być wykorzystana przy orientacji zawodowej uczniów i dorosłych.

Czas przeprowadzania badania jest nieograniczony. Badanego należy jednak poinformować, że nad pytaniem nie powinien się długo zastanawiać. Zazwyczaj wypełnienie zadania powinno zajmować 20 – 30 minut. Możliwe jest wykonywanie zadań indywidualnie bądź w grupie. Eksperymentator może odczytywać pytania grupie badanych, ale w tym przypadku czas na odpowiedzi jest ograniczony . Taki sposób przyjmuje się, kiedy eksperymentator zmuszony jest do pracy w ograniczonych ramach czasowych .

Instrukcja

 Prosimy o uważne przeczytanie  20 par opisanych różnych rodzajów zajęć a następnie wybranie dla siebie tych zajęć , które najbardziej Wam odpowiadają. Następnie wybieramy jeden rodzaj pracy z każdej z wymienionych par i zaznaczamy zgodnie z procedurą. W końcowej fazie testu otrzymacie podsumowanie. Największa liczba oznacza Wasz typ zawodowy z 5 wymienionych niżej. Proponujemy zapoznać się z opisem wymienionych typów zawodowych po wejściu na wybrany typ.

Życzymy przyjemnej  pracy!


 

 

1a Dbać o zwierzęta 1b. Obsługiwać maszyny, narząędzia, przybory (nadzorować, regulować)
2a Pomagać chorym ludziom 2b. Zestawiać tablice, schematy, programy komputerowe
3a  Oglądać ilustracje książkowe, plakaty, obrazki artystyczne, listy, okładki czasopism i folderów 3b. Obserwować wzrost i rozwój roślin.
4a Obrabiać materiały (drewno, tkaninę, metal, tworzywo sztuczne itp.) 4b. Dostarczać towar do klienta, reklamować, sprzedawać
5a  Omawiać popularnonaukowe książki, artykuły 5b. Omawiać literaturę piękną (albo sztuki i spektakle)
6a Hodować  (zwierzęta domowego gatunku) 6b. Trenować kolegów (lub młodszych) w jakiejkolwiek dziedzinie (praca, nauka, sport)
7a  Kopiować rysunki, wzory bądź ilustracje , instrumenty muzyczne 7b. Kierować  samochodem ciężarowym (transportowym lub dostawczym) naprawiać lub obsługiwać maszyny lub urządzenia  (dźwig, traktor, telewizor i inne)
8a  Wyjaśniać ludziom jakieś informacje (w biurze informacyjnym, w muzeum na wycieczce itp.) 8b. Przygotowywać wystawy, witryny (albo uczestniczyć w przygotowaniu wystawy sztuki, organizacji koncertu)
9a  Naprawiać rzeczy, wyroby (odzieżowe, techniczne , domowe) 9b.Szukać i poprawiać błędy w tekście, w tablicach, rysunkach, schematach
10a Leczyć zwierzęta 10b. Wypełniać wyliczenia , rachunki.
11a  Hodować nowe gatunki roślin 11b. Konstruować, projektować nowe rodzaje przemysłowych wyrobów (samochody, odzież, budować domy, produkty żywnościowe itp.)
12a Rozstrzygać, spory między ludźmi: przekonywać, wyjaśniać, karać, popierać 12b. Orientować się w rysunkach, schematach, tablicach (poprawiać, uściślać, doprowadzać do porządku)
13a  Obserwować, studiować pracę kół pracy twórczej 13b. Obserwować, studiować życie mikrobów
14a  Obsługiwać, nastawiać medyczne przyrządy, aparaty. 14b. Udzielać ludziom medycznej pomocy przy zranieniach, wypadkach, oparzeniach itp.
15a Układać dokładne opisy – sprawozdania z badań, odkryć, zdarzeń, z obiektów pomiarowych itp. 15b. Tworzyć piękne opisy, przedstawiać zdarzenia (zaobserwowane i przedstawione)
16a  Prowadzić laboratoryjne analizy w szpitalu. 16b. Przyjmować, oglądać chorych, prowadzić z nimi dialog, wyznaczać leczenie
17a Malować lub ozdabiać ściany pomieszczeń, powierzchnie wyrobów 17b. Dokonywać montażu albo uruchamiania maszyn, przyrządów
18a Organizować imprezy kulturalne , wyjazdy do teatru wyjścia do kina, muzeum, wycieczki, wyprawy turystyczne itp. 18b. Grać na scenie , występować w koncertach.
19a  Wytwarzać zgodnie z rysunkiem detale, wyroby (maszyny, odzież), budować budynki 19b. Zajmować się rysunkiem, kreśleniem, kopiować rysunki, mapy
20a Prowadzić walkę z chorobami roślin, szkodnikami lasów, sadów 20b. Pracować na maszynach z klawiszami ( komputerze,  itp.)

CZŁOWIEK-PRZYRODA CZŁOWIEK-TECHNIKA CZŁOWIEK-CZŁOWIEK CZŁOWIEK-SYSTEM ZNAKÓW CZŁOWIEK-WIZERUNEK ARTYSTYCZNY

POWRÓT DO STRONY TESTY