Modernizacja szkolnictwa zawodowego

CELE PROJEKTU

Ogólnym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji kadr szkół zawodowych do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Małopolski w zakresie kształcenia zawodowego.

Celami szczególowymi projektu są:

POBIERZ PREZENTACJĘ

  • przygotowanie kadr pedagogicznych szkół zawodowych do wdrażania podejścia modułowego w kształceniu zawodowym i zarządzaniu zmianom,
  • przygotowanie kadr administracyjnych wspierających realizację programów rozwojowych szkół,
  • dostosowanie kwalifikacji nauczycieli szkół zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych,
  • przygotowanie trenerów szkolnych z przedmiotów ogólnokształcących do prowadzenia zajęc pozalekcyjnych z uczniami i szkolących innych nauczycieli w tym zakresie,
  • przygotowanie nauczycieli do egzaminowania w specjalnościach w zawodzie nadające kwalifikacje na terenie całej UE.

 

 

 

 

Góra