Metoda projektu

Autor

Bolesław Bielak - doradca zawodowy

O projekcie

Temat projektu " Mój zawodowy wybór"

Nazwa twórcza " Dopasowuję zawód"

Projekt obejmuje temat doradztwa zawodowego" Mój zawodowy wybór".

Benificjenci projektu : uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej lub klasy I Szkoły Ponadpodstawowej

Czas realizacji projektu: 16 godzin.

Cele i zadania projektu:

Cel ogólny:

- okazanie realnej pomocy uczniom w słusznym wyborze drogi zawodowej.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie wyobrażeń o świecie zawodów i wymogach stawianych przez zawód przyszłemu pracownikowi;

- aktywizowanie uczniów w przygotowaniu do zawodowego samookreślenia ;

- wyposażenie uczniów w metody samopoznania i samowychowania ;

- sformułowanie nawyków samokontroli oraz gotowosci do samookreślenia zawodowego .

'Po wykonaniu projektu uczeń bedzie umiał :

1.Orientować sie w swiecie zawodów;

2.Odróżniać zawody od specjalności

3.Ocenić swoje zdolności, umiejetności, potrzeby;

4.Korzystać z formuły wyboru zawodu: chcę - mogę - potrzeba;

5.Umieć znaleść i wykorzystać potrzebna informację w literaturze lub internecie;

6.Umieć postawić i rozwiązać problem

7.Świadomie uzasadnić swój zawodowy wybór

Pytania naprowadzajace:

Pytanie podstawowe :

Jak być szczęśliwym ?

Pytania problemowe na zadany temat:

Jak odkryć swoje skłonnosci i zdolności ?

Jak nie popełnić błędów przy wyborze zawodu ?

Dlaczego należy znać wymogi stawiane w tym lub innym zawodzie ?

Dlaczego nasze zdrowie jest tak ważne przy wyborze zawodu ?

Czy zainteresowania, wiedza i pasje maja wpływ na wybór zawodu ?

Ćwiczebne pytania do spisu tresci:

Co to jest zawód ?

Co to jest specjalność ?

Jak interpretujemy formułę wyboru zawodu ?

Czym są zawodowe zainteresowania ?

Plan projektu:

Etap wstępny: Nauczyciel zaznajami uczniów z prezentacją startową, wktórej jest podstawowe pytanie . Przeprowadza test w rezultacie czego ustala grupy.Grupy otrzymują pytania i zadania.

Etap badawczy: Uczniowie zajmują się zbiorem materiałów, studiowaniem zawodów, analizują zebrane materiały, przygotowują publikacje o zawodach i zaznajamiaja z nimi uczniów klasy szkoły. Nauczyciel konsultuje się z uczniami, ukierunkowuje, wspiera. Uczniowie otrzymują indywidualne zadania, studiują swoje zainteresowania, zdolności, skłonności,psychologiczne cechy. Zbierają materiał o wybranym zawodzie, uzasadniają swój wybór,zestawiają profesiogramy i indywidualny zawodowy plan.

Etap podsumowujący: Przedstawienie rezultatów pracy i rodzaj iprezentacji oraz publikacji.

Pomoce dydaktyczne:

1. Wypracowanie - rozważanie i sprecyzowanie wniosków o pozytywnej stronie wyboru zawodu.

2.Ćwiczenie praktyczne "Burza mózgów "

3.Ankietowanie

4.Ćwiczenie praktyczne" Kim jestem ?"

5.Ćwiczenie praktyczne " Karta zainteresowań"

6. Procesy psychologiczne w zawodowym samookresleniu (zajecia praktyczne)

7.Dyskusja " Świat zawodów"

8.Gra ćwiczebna "Zawodowe zdolności i możliwości ".

9.Zawodowa gra "Odgadnij zawód ". Skonstruowanie teczki opisu zawodu.

10.Gra-dyskusja "Indywidualny plan zawodowy "

11.Gra ćwiczebna "Samokontrola na drodze do samookreślenia zawodowego" . Wypełnienie karty gotowości.

12. Konkurs reklamy zawodu( plakat, ulotka, broszura itp.).

PUBLIKACJE NAUCZYCIELA - prezentacja startowa

 

PRZYKŁADY PRAC UCZNIÓW

1.Informacja zawodowoznawcza - zawód: zdun

2.Artykuł ucznia

DYDAKTYCZNE ZABEZPIECZENIE PROJEKT

1.Schemat teczki opisu zawodu

2.Indywidualny zawodowy plan

3.Test gotowości do zawodowego samookreślenia

4.Mój życiowy plan

5.Zadanie związane z opisem zawodu

6..Samoocena

7.Formuła wyboru zawodu

8.Świat zawodów

9.Instrukcja. Uzasadnienie wyboru zawodu

OCENA OGÓLNA PROJEKTU

1.Kryteria oceny projektu " Mój zawodowy wybór "

POZOSTAŁE MATERIAŁY - ZAŁĄCZNIKI

1.Testy

 

 

Góra

Przydatne linki

MEN ORE ORPEG CIE IBE CKE FRSE