Testy z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczyciel w ramach godzin

doradczych dotyczących sfery "Świata pracy, świata zawodów i specjalności,

stanowisk pracy, itp "

Тest 1 | Тest 2 | Тest 3

Powrót na stronę testy