ZAWODOWA ORIENTACJA

 (DO JAKIEGO ZAWODU MACIE NAJWIĘKSZE ZAMIŁOWANIE ).

 

Nie znając siebie, swoich możliwości, atutów i słabych stron, jak i nie biorąc pod uwagę realiów, nie można ustanowić celów. A cele powinny zaistnieć i to realistyczne. Jeżeli osoba postawi sobie za cel pracę w firmie badawczej, a nie ma odpowiednich kompetencji, ma słabe szanse na realizację celu. Także przez wzgląd na motywację, która nie będzie odpowiednia. Warto zatem zweryfikować cel.

W analizie możliwości i preferencji mogą być pomocne konsultacje, autodiagnozy oraz kwestionariusze. Te traktujmy jako metodę uzupełniającą, wskazującą możliwe kierunki, pobudzającą do refleksji. Naszych głęboko ukrywanych pragnień nikt nie odkryje, decyzji za nas nikt nie podejmie.

Jednym z autorów testów badających predyspozycje zawodowe jest psycholog, dr John Holland. Jego typologia wynika z wieloletnich badań i gromadzenia danych odnośnie ludzi wykonujących różne zawody oraz działających w rozmaitych środowiskach. Może być interesującą informacją dotyczącą wyborów karier zawodowych oraz wyjaśniającą zależności między satysfakcją z pracy i osiągnięciami zawodowymi. Holland sugeruje, że ludzie najlepiej funkcjonują, rozwijają to, co w nich najlepsze oraz odczuwają satysfakcję w środowisku pracy, gdy jest ono zgodne z ich osobowością.  Jego teoria opiera się między innymi na przypuszczeniu, że ludzie wybierają drogi zawodowe nie tylko odpowiadające ich wykształceniu, ale będące odzwierciedleniem ich osobowości. Niektóre zawody pociągają daną osobę, a inne zdecydowanie nie, stąd też otoczenie zawodowe, specyfika pracy mogą odzwierciedlać preferencje i rysy osobowości. „Typy osobowości” oraz środowiska pracy zostały pogrupowane w sześciu obszarach określanych nazwą RIASEC (od pierwszych liter nazw anglojęzycznych).

Na pytania odpowiedzcie szczerze, tak jak jest w rzeczywistości a nie jak sobie wyobrażacie, czy chcielibyście aby tak było.

Lubię sporty drużynowe.
TAK
NIE
Pasjonuję się rozwiązywaniem krzyżówek.
TAK
NIE
Jestem gotowy dać innym radę jeśli tylko tego potrzebują.
TAK
NIE
Lubię długo rozmawiać przez telefon.
TAK
NIE
Szybko notuję w notatniku.
TAK
NIE
Wszystko dookoła mi się podoba.

TAK
NIE
Podoba się mi praca ręczna.
TAK
NIE
Zawsze wykonuję spis spraw, które mam wykonać.
TAK
NIE
Wolę pracować na siebie, a nie na innych.
TAK
NIE
Pomoc innym dostarcza mi zadowolenia.
TAK
NIE
Podoba się mi kierowanie swoim wyobrażeniem.
TAK
NIE
Jestem mocny w naukach przyrodniczych.
TAK
NIE
Umię obchodzić się z narzędziami.
TAK
NIE
Mój pokój jest zawsze w należytym porządku.
TAK
NIE
Wolę pracować w kolektywie, a nie samodzielnie.
TAK
NIE
Nie wstydzę się wypowiadać swojego zdania.
TAK
NIE
Lubię modnie się ubierać..
TAK
NIE
Lubię czytać encyklopedię, stronica po stronicy.
TAK
NIE
Wolę pracować na otwartej przestrzeni pod gołym niebem , niż w zamkniętym pomieszczeniu.
TAK
NIE
Matematyka, to to, co uważam za najlepsze.
TAK
NIE
Wolałbym brać udział w przedstawieniu, a nie być widzem.
TAK
NIE
Jeśli mam jakiś problem, najczęściej zwracam się o radę do innych.
TAK
NIE
Zawsze rozwiązuję problemy samodzielnie.
TAK
NIE
 Interesuje mnie przyroda.
TAK
NIE
Lubię domowe zwierzęta.
TAK
NIE
Mam ładny i staranny charakter pisma.
TAK
NIE
Chciałbym zrobić karierę polityczną
TAK
NIE
Prowadze pamiętnik.
TAK
NIE
Wole pracować samodzielnie.
TAK
NIE
Demontuję rzeczy aby zobaczyć jak są zbudowane.
TAK
NIE

               Jeśli odpowiedziałeś na wszystkie pytania sprawdź :                 

 

POWRÓT DO STRONY TESTY